top of page

"Whether you succeed or not is irrelevant, there is no such thing. Making your unknown known is the important thing" - Georgia O'Keeffe 

TAAL IN
BEELD

EEN VISUEEL ONDERZOEK

Experimenteel werk

Hoe creëren we onze wereld in taal? Hoe zou een gesprek tussen mensen eruitzien, geschilderd als landschap? Via welke taalmodellen kijken we naar de wereld en welke invloed heeft dit op de manier waarop we de wereld om ons heen visualiseren? Welke talen lagen verborgen in de uitdrukking van ons lichaam? Hoe ziet taal eruit in onze hersenen? Dit zijn slechts enkele van de vragen die mij fascineren en die ik probeer te achterhalen in mijn werk als kunstenaar. Dit veld is enorm, abstract, eindeloos en dynamisch. Door middel van schilderen, tekenen, mixed media, collages en computergraphics probeer ik deze wereld te verkennen.

Hoe praten we met ons lichaam?

In deze schetsen probeer ik de dynamiek van lichaamstaal vast te leggen.

Collages lichaamstaal

De reis van taal

Het is fascinerend als je nadenkt over de 'reis' van taal in ons lichaam naar een ander lichaam. Van elektrische impulsen in de hersenen, het vormen van gedachten en het uiten van geluiden via onze stembanden, tot geluiden die de ruimte tussen mensen innemen, kan communicatie tot stand worden gebracht door een wederzijds begrip van deze geluiden. Dit is een kwetsbaar proces, omdat we vaak een vorm van miscommunicatie tussen mensen ervaren. Via een reeks tekeningen, (digitale) collages en mixed media kunst probeerde ik enkele facetten van dit proces te verkennen.

Visualisatie van taal in de hersenen

Hoe taal eruit zou kunnen zien in een ruimte of tussen mensen

Experimenten taal7.png
experimenten taal4.png
experiment_taal.png
Taal in beeld_10.png

Digitale collages: wat zeggen we?

Wat spreken wij de wereld in? Welke gesprekken voeren we met onszelf en met anderen? Ik heb een serie collages gemaakt die deze gesprekken verkennen.

bottom of page